. . .

Vozidlo pro sestřičky z Farní Charity Chrudim

Příspěvek 10.000,- Kč na nákup vozidla pro sestřičky z Farní Charity Chrudim

Finanční příspěvek byl použit na koupi dvou osobních automobilů s pohonem všech kol.

Jedná se o typ SUZUKI Ignis, který byl ihned využit v terénu při výjezdech za pacienty do jejich domovů.

Cílem Oblastní charity Chrudim bylo zajistit spolehlivý osobní automobil s pohonem všech kol pro bezpečný dojezd i do

odlehlých, a v zimním období obtížněji dosažitelných, částí chrudimského regionu. Díky němu dojde k obsloužení

maxima žadatelů o službu domácí hospicové péče. Tato služba je určena nevyléčitelně nemocným lidem, kteří si přejí

být a zemřít doma ve společnosti svých blízkých i jejich rodinám.