. . .

Stávající projekty

  • Home
  • Stávající projekty

Prostředky získané ze zaštitujícího projektu ,,Senioři na Zbraslavi“ poputují jednotlivým institucím a projektům, které se zaměřují na podporu seniorů žijících a pobývajících na Zbraslavi.

Zbraslav se rozkládá na soutoku  řeky Vltavy a Berounky jen pár minut od centra hlavního města Prahy. Svojí historií a strategickou polohou patří mezi osobité městské části Prahy. Sám pan Josef Novák, jehož jméno nese náš nadační fond, měl ke Zbraslavi speciální rodinné pouto.

Dle studie zadané MČ Prahou Zbraslaví z roku 2012 žije na Zbraslavi kolem 1 100 osob (z celkových 9 745) v rozmezí 65-79 let. Dle statistických výpočtů se však předpokládá nárůst až k počtu 1 500 osob.  S tím logicky souvisí i růst poptávky po terénních sociálních službách a zdravotní péče. Zároveň lze od roku 2020 očekávat velký nárůst počtu seniorů starších 80 let, kterých v roce 2012 na Zbraslavi žilo 300 a v 2020 se číslo vyšplhá přinejmenším na 400. Opět se dá předpokládat, že důležitost efektivních sociálních služeb, zdravotní a ústavní péče naroste.

Z výše uvedených důvodů se Nadační fond Josefa Nováka rozhodl problematiku seniorů na Zbraslavi řešit a založit projekt, jenž by se zaměřil na konkrétní cíle podpory.

Na Zbraslavi působí několik center a ústavů, které svojí činností podporují jak zdravotní, tak sociální oblast seniorů. Mezi ně především patří:

Most k Domovu – zdravotní ústav, hospic

KLAS – Klub aktivního stáří

JULIE – mezigenerační centrum pro seniory, afatiky a děti s poruchou komunikace

Naším cílem je projektem „Senioři na Zbraslavi“ výše zmíněným organizacím pomoci v jejich fungování a přispět tak k aktivnějšímu a kvalitnějšímu životu seniorů.