. . .
  • Praha - Zbraslav

IV. ročník charitativního turnaje Nadačního fondu Josefa Nováka

Dne 8. září byl uspořádán v rámci Nadačního fondu Josefa Nováka charitativní turnaj na podporu seniorů na Zbraslavi. Akce se zúčastnilo zatím rekordních 49 golfových nadšenců. Za povedeného počasí a přátelské atmosféry donesli golfisté pěkné výsledky a zároveň svoji účastí podpořili dobrou věc.

Jednotliví vítězové turnaje:

Kategorie na rány

  1. místo Marek Růžička (72 ran)

Kategorie na stableford

  1. místo René Donát (38 bodů)

Nearest to the pin

Eva Bobková (2,40m)

Longest drive muži/ženy

René Donát junior/Jana Smetivá

 

Výtěžek z turnaje činil krásných 56.000 Kč!

Polovina výtěžku z turnaje – konkrétně 28.000 Kč – poputuje na vybrané projekty Mezigeneračního centra JULIE na Zbraslavi. Konkrétně se bude jednat o nákup nové rehabilitační pomůcky pro trénink mozku a fyzioterapeutické pomůcky pro rehabilitaci pohybového aparátu, případně pak k alespoň částečné úhradě školícího kurzu pro zaměstnance zaměřeného na rozvoj kognitivních funkcí seniorů (Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování).

Zbylá část obnosu podpoří další činnosti zaměřené na podporu společenského, aktivního a zdravého života seniorů na Zbraslavi. Mezi podpořené instituce budou patřit Klub aktivního stáří (KLAS) a Zdravotní ústav Most k Domovu. Vývoj a uskutečnění daných projektů můžete sledovat na stránkách www.nfjosefanovaka.cz nebo na Facebooku (@NFJosefaNovaka).

Děkujeme za podporu, vážíme si jí.

Celkové výsledky z turnaje naleznete zde.

Vážení přátelé a podporovatelé,

Věřím a pevně doufám, že tento dopis čtete ve zdraví a míru.
Bilancování roku 2020 bude tentokrát pro většinu z nás zcela odlišné
od let předchozích. Blíží se konec velmi netradičního roku, který naší
společnosti mnoho vzal i dal. Vzal nám především velkou dávku životní
jistoty, od té ekonomické, pracovní až po fyzické a psychické. Plánování
jakýchkoliv aktivit je plné otazníků a pochyb. Nelze se spolehnout
na budoucí vyhlídky. Na druhou stranu nás však stávající rok mnohé naučil:
bez vzájemné výpomoci, tolerance a respektu k druhým se nelze obejít.
Dal nám tedy naději k tomu, abychom se naučili solidaritě, laskavosti
a vděčnosti.

Děkuji vám za náklonnost a podporu, kterou jste Nadačnímu fondu Josefa
Nováka
v roce 2020 věnovali. Děkuji účastníkům golfového turnaje
pořádaného na Golf resortu Konopiště dne 16. června. I přes velmi
nepříznivé počasí jste dorazili a podpořili tak dobrou věc. Děkuji všem
dárcům a sponzorům, kteří fond obdarovali i v této finančně náročné
době. Děkuji všem dobrým duším, které fondu nezištně pomohli. Společnými
silami se nám podařilo podpořit několik dobročinných organizací,
jak na Zbraslavi, tak i na dalších místech republiky. Jmenovitě se jedná
o zbraslavský Klub aktivního stáří, Mezigenerační centrum Julie, Zdravotní
ústav Most k Domovu, Spolek Hurá na Výlet! sídlící v Chrudimi, Domov
pro seniory Vila Vančurova v Opavě či Hospic sv. Kleofáše v Třeboni.

Současná situace značným způsobem ztížila fungování ústavů a organizací
pro seniory. Jejich klienti jsou denně vystaveni zvýšenému zdravotnímu,
ale i psychickému riziku. Samota, zákaz vidět své nejbližší a nemožnost
objetí má nedozírné následky na mentální stav seniorů. Zaměstnanci
daných organizací jsou rovněž pod neustálým tlakem a jejich péče
o seniory je velmi nedoceněná. Patří jim tedy velké díky a pocta.

Příští rok bude s velkou pravděpodobností opět plný nejistot. Ozbrojme
se tedy silnou vůlí a trpělivostí. Přeji vám vše dobré a doufám,
že se ve zdraví brzy sejdeme.

Srdečně,

Emily Curryová
---------
Nadační fond Josefa Nováka
Vodičkova 699/30, 110 00, Praha 1
www.nfjosefanovaka.cz