. . .

Chci pomáhat

Formu pomoci si můžete vybrat níže. Ve všech případech za Vaši pomoc moc děkujeme, velmi si ji ceníme. Obdržené dary se využijí v celé její výši.

Jednorázový nebo trvalý platební příkaz

Pokud se rozhodnete pro tento způsob pomoci, můžete zaslat jakoukoliv částku na účet:

12984/5500

Máte-li přání pomoci konkrétnímu projektu, uveďte variabilní symbol projektu.

V případě darování můžete použít odčitatelnou položku, která snižuje základ daně s příjmu (dle zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů). Dar je odpočitatelnou položkou od základu daně, pokud přesáhne částku v hodnotě 1 000 Kč. Pokud byste rádi obdrželi potvrzení o daru pro výše zmíněné daňové účely, neváhejte nás kontaktovat.

Darovací smlouva

Činnost nadačního fondu můžete podpořit na základě darovací smlouvy. Vzor darovací smlouvy si můžete stáhnout zde.

Transparentní účet nadační fondu

Zde můžete sledovat stav účtu.

Dobrovolnictví

Žádná pomoc nezná mezí. Rádi uvítáme jakoukoliv dobrovolnou pomoc s propagací a fundraisingem nadačního fondu. Máte-li dobré nápady a zájem aktivně pomoci, můžete nás kontaktovat na adrese info@nfjosefanovaka.cz.