. . .

Co je naším cílem a komu pomáháme?

Nadační fond Josefa Nováka

Nadační fond Josefa Nováka byl založen v roce 2016 za účelem komplexní podpory seniorů. Cíl je dosáhnout hmotné i nehmotné pomoci přispívající k zlepšení především zdravotních a sociálních podmínek seniorů v naší zemi.

  • Ctíme a respektujeme seniory, jelikož mají stejná práva jako každý člen naší společnosti.
  • Věříme, že by se senioři neměli ocitnout na okraji společnosti.
  • Podporujeme aktivní začlenění seniorů do společnosti a jejich osobní rozvoj.
  • Senioři mají právo na důstojnou zdravotní péči bez bolesti a utrpení.
  • Je potřeba přiblížit téma stáří a umírání širší veřejnosti.
  • Umírání je nedílnou součástí života a nebojíme se o tom mluvit.

Chci pomáhat

Chci pomáhat

Chcete darovat jednorázovou finanční částku nebo se stát naším dobrovolníkem a zapojit se do aktivit naší nadace? Žádná pomoc nezná mezí a rádi uvítáme jakoukoliv formu pomoci, kterou využijeme v plné výši.

Pro žadatele o pomoc

Pro žadatele o pomoc

O nadační příspěvek mohou žádat neziskové organizace, spolky či další příspěvkové organizace. Žadatelé příspěvku musí splňovat činnost v rámci hlavního účelu a cílů Nadačního fondu Josefa Nováka.

Seznam dárců

Seznam dárců

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří se rozhodli podpořit Nadační fond Josefa Nováka. Velmi si vážíme Vaší náklonnosti a pevně věříme, že společnými silami se nám podaří splnit cíle komplexní podpory seniorů.

Vážení přátelé a podporovatelé,

Věřím a pevně doufám, že tento dopis čtete ve zdraví a míru.
Bilancování roku 2020 bude tentokrát pro většinu z nás zcela odlišné
od let předchozích. Blíží se konec velmi netradičního roku, který naší
společnosti mnoho vzal i dal. Vzal nám především velkou dávku životní
jistoty, od té ekonomické, pracovní až po fyzické a psychické. Plánování
jakýchkoliv aktivit je plné otazníků a pochyb. Nelze se spolehnout
na budoucí vyhlídky. Na druhou stranu nás však stávající rok mnohé naučil:
bez vzájemné výpomoci, tolerance a respektu k druhým se nelze obejít.
Dal nám tedy naději k tomu, abychom se naučili solidaritě, laskavosti
a vděčnosti.

Děkuji vám za náklonnost a podporu, kterou jste Nadačnímu fondu Josefa
Nováka
v roce 2020 věnovali. Děkuji účastníkům golfového turnaje
pořádaného na Golf resortu Konopiště dne 16. června. I přes velmi
nepříznivé počasí jste dorazili a podpořili tak dobrou věc. Děkuji všem
dárcům a sponzorům, kteří fond obdarovali i v této finančně náročné
době. Děkuji všem dobrým duším, které fondu nezištně pomohli. Společnými
silami se nám podařilo podpořit několik dobročinných organizací,
jak na Zbraslavi, tak i na dalších místech republiky. Jmenovitě se jedná
o zbraslavský Klub aktivního stáří, Mezigenerační centrum Julie, Zdravotní
ústav Most k Domovu, Spolek Hurá na Výlet! sídlící v Chrudimi, Domov
pro seniory Vila Vančurova v Opavě či Hospic sv. Kleofáše v Třeboni.

Současná situace značným způsobem ztížila fungování ústavů a organizací
pro seniory. Jejich klienti jsou denně vystaveni zvýšenému zdravotnímu,
ale i psychickému riziku. Samota, zákaz vidět své nejbližší a nemožnost
objetí má nedozírné následky na mentální stav seniorů. Zaměstnanci
daných organizací jsou rovněž pod neustálým tlakem a jejich péče
o seniory je velmi nedoceněná. Patří jim tedy velké díky a pocta.

Příští rok bude s velkou pravděpodobností opět plný nejistot. Ozbrojme
se tedy silnou vůlí a trpělivostí. Přeji vám vše dobré a doufám,
že se ve zdraví brzy sejdeme.

Srdečně,

Emily Curryová
---------
Nadační fond Josefa Nováka
Vodičkova 699/30, 110 00, Praha 1
www.nfjosefanovaka.cz