. . .

Co je naším cílem a komu pomáháme?

Nadační fond Josefa Nováka

Nadační fond Josefa Nováka byl založen v roce 2016 za účelem komplexní podpory seniorů. Cíl je dosáhnout hmotné i nehmotné pomoci přispívající k zlepšení především zdravotních a sociálních podmínek seniorů v naší zemi.

  • Ctíme a respektujeme seniory, jelikož mají stejná práva jako každý člen naší společnosti.
  • Věříme, že by se senioři neměli ocitnout na okraji společnosti.
  • Podporujeme aktivní začlenění seniorů do společnosti a jejich osobní rozvoj.
  • Senioři mají právo na důstojnou zdravotní péči bez bolesti a utrpení.
  • Je potřeba přiblížit téma stáří a umírání širší veřejnosti.
  • Umírání je nedílnou součástí života a nebojíme se o tom mluvit.

Chci pomáhat

Chci pomáhat

Chcete darovat jednorázovou finanční částku nebo se stát naším dobrovolníkem a zapojit se do aktivit naší nadace? Žádná pomoc nezná mezí a rádi uvítáme jakoukoliv formu pomoci, kterou využijeme v plné výši.

Pro žadatele o pomoc

Pro žadatele o pomoc

O nadační příspěvek mohou žádat neziskové organizace, spolky či další příspěvkové organizace. Žadatelé příspěvku musí splňovat činnost v rámci hlavního účelu a cílů Nadačního fondu Josefa Nováka.

Seznam dárců

Seznam dárců

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří se rozhodli podpořit Nadační fond Josefa Nováka. Velmi si vážíme Vaší náklonnosti a pevně věříme, že společnými silami se nám podaří splnit cíle komplexní podpory seniorů.

Srdečně Vás zveme na benefiční koncert.