. . .

Josef Novák

Jméno nadačního fondu vzniklo na počest českého velkoobchodníka a filantropa Josefa Nováka (1855-1906). Pan Novák nebyl jen úspěšným a inovativním podnikatelem své doby, který přišel s nápadem zprovoznit vůbec první obchodní dům v Čechách (Dům U Nováků). Byl to také velmi empatický člověk s citem pro dobročinnost.

„Životopisná data zakladatele firmy p. J. Nováka jsou zcela prostá, jako celé řady osvědčených, pilných a podnikavých našich lidí, kteří se pouze vlastním přičiněním dopracovali velkých výsledků. Narodil se dne 15. března 1855 v České Třebové; v Broumově učil se po tři léta v obchodě se smíšeným zbožím, načež po 6 roků mládencoval ve velkoobchodě Dittmarově (lampy) a Muellerově (klobouky) v Praze. Jako muž 23letý přejal s matkou svou a bratrem Antonínem koupí s malým kapitálem za značné odkupné na splátky zcela nepatrný závod nitařský a hračkářský Knitlův v Praze, „U Štajgrů“ e Vodičkově ulici tři dni před smrtí tehdejšího churavého majetníka. Vyloučiv hračkářské zboží, převzal po smrti svého bratra závod samostatně a zásobil tento potřebami krejčovskými, později střížním a modním zbožím všeho druhu. Závod založený sice jen ze soukromých prostředků – úspor to zakladatele – mohutněl víc a více na základě naprosté solidnosti tak, že přiveden byl zakladatelem svým p. Novákem k neobyčejnému rozkvětu. Jméno jeho závodu šířilo se nejen po vlastech českoslovanských, nýbrž proniklo i za obvod těchto.

Referát náš nebyl by dojista úplným a neuspokojil by, kdybychom konečně nezmínili se též o panu Novákovi samém. V osobním styku jest pan Novák mužem povahy mírné a velice milé, překvapující nás přesností úsudků, hlásicí se vždy otevřeně k svému českému původu. Jest již po několik roků členem sboru obecních starších, členem takřka všech českých národních, obchodních, průmyslových a živnostenských spolků a štědrým podporovatelem všech dobročinných a podpůrných korporací. Při slavnosti dovršení pětadvaceti (obchodního paláce) založil pro svůj personál a úřednictvo pensijní fond a věnoval ihned tomuto účeli obnos 10.000 K.“

Zdroj: Obchodní svět, číslo 1, ročník 3, 2.leden 1904

Je tedy naším přáním pokračovat v dobré vůli Josefa Nováka a pevně doufáme, že se nám bude v pomoci druhým dařit.