. . .

Mise

Je zcela přirozené, že začátku života je společností věnována největší pozornost. Rádi jsme součástí narození dítěte a nadšeně sledujeme jeho rozvoj. Naopak stárnutí vnímáme jako určitou slabost a něco, co člověka zpomaluje a nepřináší tolik radosti. Čím dál tím víc seniorů se potýká s depresemi, pocitem odloučení a samoty. O to víc bolestné je pak samotný odchod ze světa, který někdy probíhá daleko od rodiny na nemocničním lůžku v naprosté izolaci.

Na slova stárnutí, stáří, důchod, podzim života či umírání reaguje naše společnost spíše vyhýbavě. Neradi se bavíme o tématech, která nepovažujeme za pozitivní a optimistická. Neradi se zabýváme myšlenkou, že všichni jednou zestárneme a nebudeme mít tolik sil jako nyní. Neradi si připouštíme, že vše co má začátek, má i svůj konec.

Nadační fond Josefa Nováka byl založen v roce 2016 za účelem komplexní podpory seniorů. Cíl je dosáhnout hmotné i nehmotné pomoci přispívající k zlepšení především zdravotních a sociálních podmínek seniorů v naší zemi.

Hlavní osy podpory NFJN jsou zaměřené na:

  • rozvoj paliativní péče v ČR
  • finanční a materiální podporu hospiců a domovů pro seniory v celé ČR
  • pomoc seniorů ve zdravotní, sociální, finanční, vzdělávací oblasti
  • přispění k aktivnímu životu seniorů
  • podpora výzkumu v oblasti stáří

Naším snem není jen pomoci seniorům, ale i přiblížit témata stáří a paliativní péče širší veřejnosti. Přestože se jedná o někdy velmi smutné podněty, jde o přirozenou součást našeho života.

Oslavujme stáří stejným nadšením, jako mladí.