. . .

PROJECT DETAIL

  • Home
  • I senioři chtějí být aktivní
  • Praha Zbraslav

I senioři chtějí být aktivní

Jedním z ovlivňujících faktorů kvalitního života je tělesná aktivita.

„Pohyb je nejen  projevem  života,  ale  je  i  nositelem informace  o  procesech  ve  vnitřním  prostředí,  nejen  o  stavu  vnitřních  orgánů,  ale  především  o  stavu  mysli.“ (Hátlová, B. in Hošek, V. et al., Sport a kvalita života, 2002)

Pohyb seniorů je důležitý z několika prokazatelných důvodů. Za prvé, přispívá k lepšímu zdraví a za druhé, zlepšuje psychickou pohodu jedince.

Pohyb má mimo jiné uklidňující efekt, zbavuje stresu, posiluje svaly a zvyšuje kapacitu plic a srdce. Zmírňuje tak zdravotní komplikace a nástup některých závažných onemocnění. Pohybově aktivní senioři jsou dlouhodoběji nezávislí a samostatní.

Ve zdravém těle zdravý duch. Od zdravé tělesné schránky se odvíjí i psychická rozpoložení jedince. Je tedy vyšší pravděpodobnost, že aktivní senior zažívá mnohem víc radostnějších chvil, které může v pohybu prožít se svými vnoučaty, na zahrádce nebo na procházkách v přírodě.

Cílem tohoto projektu je dát seniorům možnost aktivně prožít každý den a udržovat své tělo v dobré fyzické kondici.

 

 

Jak jsme již pomohli?

CVIČEBNÍ A REHABILITAČNÍ POMŮCKY

V rámci tohoto projektu se již podařilo zbraslavským seniorů pomoci vícekrát. První formou pomoci, byl věcný dar. Senioři z Klubu aktivního stáří na Zbraslavi dostali 10 ks overballů, 10 ks neoprénových závaží na zápěstí a kotníky, které využijí nejenom ke cvičení, ale zároveň i k rehabilitaci. Společně se cvičebními pomůckami obdrželi také úložné prostory, kam mohou veškeré nové i stávající cvičební vybavení bezpečně a pohodlně ukládat. Tento projekt byl první symbolickou vlaštovkou na jehož základě bylo možné o několik málo týdnů úspěšně zrealizovat další projekt.

 

ZBRASAVŠTÍ SENIOŘI CVIČÍ JÓGU

V říjnu 2017 se  v rámci tohoto projektu podpořilo zahájit pravidelné cvičení jógy pro seniory na Zbraslavi.  Každý týden se lekce odehrávají ve Sportcentru Třešňovka pod provedení profesionální lektorky jógy. První pilotní část byla naplánována na 10 lekcí do konce roku 2017. Na základě takřka maximálního obsazení všech lekcí a zájmu o možnost pokračovat ve cvičení i v roce 2018, podpořil Nadační fond Josefa Nováka i pokračování těchto lekcí.

Vážení přátelé a podporovatelé,

Věřím a pevně doufám, že tento dopis čtete ve zdraví a míru.
Bilancování roku 2020 bude tentokrát pro většinu z nás zcela odlišné
od let předchozích. Blíží se konec velmi netradičního roku, který naší
společnosti mnoho vzal i dal. Vzal nám především velkou dávku životní
jistoty, od té ekonomické, pracovní až po fyzické a psychické. Plánování
jakýchkoliv aktivit je plné otazníků a pochyb. Nelze se spolehnout
na budoucí vyhlídky. Na druhou stranu nás však stávající rok mnohé naučil:
bez vzájemné výpomoci, tolerance a respektu k druhým se nelze obejít.
Dal nám tedy naději k tomu, abychom se naučili solidaritě, laskavosti
a vděčnosti.

Děkuji vám za náklonnost a podporu, kterou jste Nadačnímu fondu Josefa
Nováka
v roce 2020 věnovali. Děkuji účastníkům golfového turnaje
pořádaného na Golf resortu Konopiště dne 16. června. I přes velmi
nepříznivé počasí jste dorazili a podpořili tak dobrou věc. Děkuji všem
dárcům a sponzorům, kteří fond obdarovali i v této finančně náročné
době. Děkuji všem dobrým duším, které fondu nezištně pomohli. Společnými
silami se nám podařilo podpořit několik dobročinných organizací,
jak na Zbraslavi, tak i na dalších místech republiky. Jmenovitě se jedná
o zbraslavský Klub aktivního stáří, Mezigenerační centrum Julie, Zdravotní
ústav Most k Domovu, Spolek Hurá na Výlet! sídlící v Chrudimi, Domov
pro seniory Vila Vančurova v Opavě či Hospic sv. Kleofáše v Třeboni.

Současná situace značným způsobem ztížila fungování ústavů a organizací
pro seniory. Jejich klienti jsou denně vystaveni zvýšenému zdravotnímu,
ale i psychickému riziku. Samota, zákaz vidět své nejbližší a nemožnost
objetí má nedozírné následky na mentální stav seniorů. Zaměstnanci
daných organizací jsou rovněž pod neustálým tlakem a jejich péče
o seniory je velmi nedoceněná. Patří jim tedy velké díky a pocta.

Příští rok bude s velkou pravděpodobností opět plný nejistot. Ozbrojme
se tedy silnou vůlí a trpělivostí. Přeji vám vše dobré a doufám,
že se ve zdraví brzy sejdeme.

Srdečně,

Emily Curryová
---------
Nadační fond Josefa Nováka
Vodičkova 699/30, 110 00, Praha 1
www.nfjosefanovaka.cz