. . .
  • Zbraslav

PODPORA PALIATIVNÍ PÉČE PRO SENIORY

Přestože je stále společnostní (a bohužel i státní správou) přehlížená, paliativní péče patří k zásadním aspektům důstojného umírání člověka. Díky paliativní péči se dá zabránit/ulehčit tíživým a bolestným chvílím pacientů s nevyléčitelnou diagnózou.   Předpokladem kvalitní paliativní péče je tým složený nejen z lékařů, sester, sociálních pracovníků, ale také kaplana, psychologa či fyzioterapeuta. Celý tým provází pacienta a jeho rodinu až do poslední chvíle a pomáhají zvládat bolest, úzkosti a další potíže.

Dle situační analýzy paliativní péče v ČR 2016 provedené Českou společností paliativní medicíny, s narůstajícím věkem dochází k změnám v relativním zastoupení diagnóz spojených s potřebou paliativní péče v poměru k celkovému počtu úmrtí. Ve věkové kategorii nad 60 let potřebuje  paliativní péči v závěru života 80% ze všech zemřelých. V ČR  lůžková zařízení akutní a následné péče  nejčastějším místem, kde nevyléčitelně nemocní pacienti umírají a poslední měsíce života jsou tedy charakterizovány opakovanými hospitalizacemi. Nemocnice akutní péče nemají (až na výjimky) zpracované standardy paliativní péče a kvalita paliativní péče o nevyléčitelně nemocné závisí na řadě náhodných proměnných. Bohužel, jen ojediněle se pracuje s individuálním plánem paliativní péče.

Teprve v roce 2018 spustilo v oblasti hospiců a paliativní péče ministerstvo zdravotnictví několik projektů a začalo se dané tématice věnovat s větší intenzitou.

Jeden z hlavních cílů Nadačního fondu Josefa Nováka je přiblížit téma stáří a umírání širší veřejnosti. Umírání je nedílnou součástí života a nebojíme se o tom mluvit. Projekt Podpora paliativní péče pro seniory se snaží jednotlivými kroky/aktivitami přispět k zlepšení fungování a kvality paliativní péče v hospicovém zařízení.

Jak jsme pomohli? 

 

NAFUKOVACÍ UMYVADLA

 

Díky příspěvku jsou pořízena nafukovací umyvadla pro imobilní pacienty zdravotního ústavu Most k Domovu, díky kterým lze pacientům umýt vlasy přímo na lůžku, a to bez zbytečného, namáhavého a nepříjemného přemisťování pacientů.

 

PŘÍSPĚVEK NA ULTRAZVUK

 

Nadační fond podpořil zdravotní ústav Most k Domovu příspěvkem na zakoupení ultrazvuku, který je velmi důležitým, ale bohužel nákladným pomocníkem. Tento přístroj umožňuje lékařům zdravotního ústavu Most k domovu vyšetřování a provádění lékařských zákroků přímo u pacienta doma. Nejčastěji jde o punkci dutiny břišní, která by za normálních okolností znamenala převoz do nemocnice. Tato tekutina pro pacienty není život ohrožující, ale způsobuje bolesti a nepříjemné dušnosti. Po provedení punkce dochází k výrazné úlevě. Přístroj bude využit cca u padesáti pacientů ročně, u některých i opakovaně.