. . .
  • Zbraslav

PODPORA PALIATIVNÍ PÉČE PRO SENIORY

Přestože je stále společnostní (a bohužel i státní správou) přehlížená, paliativní péče patří k zásadním aspektům důstojného umírání člověka. Díky paliativní péči se dá zabránit/ulehčit tíživým a bolestným chvílím pacientů s nevyléčitelnou diagnózou.   Předpokladem kvalitní paliativní péče je tým složený nejen z lékařů, sester, sociálních pracovníků, ale také kaplana, psychologa či fyzioterapeuta. Celý tým provází pacienta a jeho rodinu až do poslední chvíle a pomáhají zvládat bolest, úzkosti a další potíže.

Dle situační analýzy paliativní péče v ČR 2016 provedené Českou společností paliativní medicíny, s narůstajícím věkem dochází k změnám v relativním zastoupení diagnóz spojených s potřebou paliativní péče v poměru k celkovému počtu úmrtí. Ve věkové kategorii nad 60 let potřebuje  paliativní péči v závěru života 80% ze všech zemřelých. V ČR  lůžková zařízení akutní a následné péče  nejčastějším místem, kde nevyléčitelně nemocní pacienti umírají a poslední měsíce života jsou tedy charakterizovány opakovanými hospitalizacemi. Nemocnice akutní péče nemají (až na výjimky) zpracované standardy paliativní péče a kvalita paliativní péče o nevyléčitelně nemocné závisí na řadě náhodných proměnných. Bohužel, jen ojediněle se pracuje s individuálním plánem paliativní péče.

Teprve v roce 2018 spustilo v oblasti hospiců a paliativní péče ministerstvo zdravotnictví několik projektů a začalo se dané tématice věnovat s větší intenzitou.

Jeden z hlavních cílů Nadačního fondu Josefa Nováka je přiblížit téma stáří a umírání širší veřejnosti. Umírání je nedílnou součástí života a nebojíme se o tom mluvit. Projekt Podpora paliativní péče pro seniory se snaží jednotlivými kroky/aktivitami přispět k zlepšení fungování a kvality paliativní péče v hospicovém zařízení.

Jak jsme pomohli? 

 

NAFUKOVACÍ UMYVADLA

 

Díky příspěvku jsou pořízena nafukovací umyvadla pro imobilní pacienty zdravotního ústavu Most k Domovu, díky kterým lze pacientům umýt vlasy přímo na lůžku, a to bez zbytečného, namáhavého a nepříjemného přemisťování pacientů.

 

PŘÍSPĚVEK NA ULTRAZVUK

 

Nadační fond podpořil zdravotní ústav Most k Domovu příspěvkem na zakoupení ultrazvuku, který je velmi důležitým, ale bohužel nákladným pomocníkem. Tento přístroj umožňuje lékařům zdravotního ústavu Most k domovu vyšetřování a provádění lékařských zákroků přímo u pacienta doma. Nejčastěji jde o punkci dutiny břišní, která by za normálních okolností znamenala převoz do nemocnice. Tato tekutina pro pacienty není život ohrožující, ale způsobuje bolesti a nepříjemné dušnosti. Po provedení punkce dochází k výrazné úlevě. Přístroj bude využit cca u padesáti pacientů ročně, u některých i opakovaně.

Vážení přátelé a podporovatelé,

Věřím a pevně doufám, že tento dopis čtete ve zdraví a míru.
Bilancování roku 2020 bude tentokrát pro většinu z nás zcela odlišné
od let předchozích. Blíží se konec velmi netradičního roku, který naší
společnosti mnoho vzal i dal. Vzal nám především velkou dávku životní
jistoty, od té ekonomické, pracovní až po fyzické a psychické. Plánování
jakýchkoliv aktivit je plné otazníků a pochyb. Nelze se spolehnout
na budoucí vyhlídky. Na druhou stranu nás však stávající rok mnohé naučil:
bez vzájemné výpomoci, tolerance a respektu k druhým se nelze obejít.
Dal nám tedy naději k tomu, abychom se naučili solidaritě, laskavosti
a vděčnosti.

Děkuji vám za náklonnost a podporu, kterou jste Nadačnímu fondu Josefa
Nováka
v roce 2020 věnovali. Děkuji účastníkům golfového turnaje
pořádaného na Golf resortu Konopiště dne 16. června. I přes velmi
nepříznivé počasí jste dorazili a podpořili tak dobrou věc. Děkuji všem
dárcům a sponzorům, kteří fond obdarovali i v této finančně náročné
době. Děkuji všem dobrým duším, které fondu nezištně pomohli. Společnými
silami se nám podařilo podpořit několik dobročinných organizací,
jak na Zbraslavi, tak i na dalších místech republiky. Jmenovitě se jedná
o zbraslavský Klub aktivního stáří, Mezigenerační centrum Julie, Zdravotní
ústav Most k Domovu, Spolek Hurá na Výlet! sídlící v Chrudimi, Domov
pro seniory Vila Vančurova v Opavě či Hospic sv. Kleofáše v Třeboni.

Současná situace značným způsobem ztížila fungování ústavů a organizací
pro seniory. Jejich klienti jsou denně vystaveni zvýšenému zdravotnímu,
ale i psychickému riziku. Samota, zákaz vidět své nejbližší a nemožnost
objetí má nedozírné následky na mentální stav seniorů. Zaměstnanci
daných organizací jsou rovněž pod neustálým tlakem a jejich péče
o seniory je velmi nedoceněná. Patří jim tedy velké díky a pocta.

Příští rok bude s velkou pravděpodobností opět plný nejistot. Ozbrojme
se tedy silnou vůlí a trpělivostí. Přeji vám vše dobré a doufám,
že se ve zdraví brzy sejdeme.

Srdečně,

Emily Curryová
---------
Nadační fond Josefa Nováka
Vodičkova 699/30, 110 00, Praha 1
www.nfjosefanovaka.cz