. . .
  • Praha - Zbraslav

Benefiční koncert s Jaroslavem Svěceným

Dne 16. června v 19hod se v prostorách Zámku Zbraslav uskutečnil benefiční koncert na podporu zbraslavských seniorů. Nejvýznamnějšího českého houslistu současné doby, Jaroslava Svěceného, zde na klavír doprovodil člen České filharmonie Václav Mácha. Výtěžek ze vstupného jde na podporu projektů na „Senioři na Zbraslavi“ Nadačního fondu Josefa Nováka.

V průběhu krásného letního večera zazněly v Královském sále Zámku Zbraslav skladby od Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka, Sergeje Rachmaninova či Bedřicha Smetany mimo jiné. Na závěr se diváci mohli těšit z přídavku z repertoáru argentinského hudebního skladatele Ástora Piazzolla.

20% vstupenek na koncert bylo věnováno zbraslavským seniorům a hostům Klubu aktivního stáří, Zdravotního ústavu Most k Domovu a mezigeneračního centra JULIE. Koncertem Nadační fond odstartoval další projekt, tentokrát s cílem podpory paliativní péče seniorů na Zbraslavi. Za výtěžek z koncertu, kterého se účastnilo více jak 200 diváků, budou pořízeny nafukovací umyvadla pro imobilní pacienty, díky kterým lze pacientům umýt vlasy přímo na lůžku, a to bez zbytečného, namáhavého a nepříjemného přemisťování pacientů. Zbylá část financí bude příspěvkem na zakoupení ultrazvuku, který je velmi důležitým, ale bohužel nákladným pomocníkem. Tento přístroj umožňuje lékařům zdravotního ústavu Most k domovu vyšetřování a provádění lékařských zákroků přímo u pacienta doma. V sekci Stávající projekty a Jak jsme pomohli můžete sledovat aktuality ohledně jednotlivých krocích podpory.

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří přispěli na aktivity Nadačního fondu a podporu seniorů na Zbraslavi.

Vážení přátelé a podporovatelé,

Věřím a pevně doufám, že tento dopis čtete ve zdraví a míru.
Bilancování roku 2020 bude tentokrát pro většinu z nás zcela odlišné
od let předchozích. Blíží se konec velmi netradičního roku, který naší
společnosti mnoho vzal i dal. Vzal nám především velkou dávku životní
jistoty, od té ekonomické, pracovní až po fyzické a psychické. Plánování
jakýchkoliv aktivit je plné otazníků a pochyb. Nelze se spolehnout
na budoucí vyhlídky. Na druhou stranu nás však stávající rok mnohé naučil:
bez vzájemné výpomoci, tolerance a respektu k druhým se nelze obejít.
Dal nám tedy naději k tomu, abychom se naučili solidaritě, laskavosti
a vděčnosti.

Děkuji vám za náklonnost a podporu, kterou jste Nadačnímu fondu Josefa
Nováka
v roce 2020 věnovali. Děkuji účastníkům golfového turnaje
pořádaného na Golf resortu Konopiště dne 16. června. I přes velmi
nepříznivé počasí jste dorazili a podpořili tak dobrou věc. Děkuji všem
dárcům a sponzorům, kteří fond obdarovali i v této finančně náročné
době. Děkuji všem dobrým duším, které fondu nezištně pomohli. Společnými
silami se nám podařilo podpořit několik dobročinných organizací,
jak na Zbraslavi, tak i na dalších místech republiky. Jmenovitě se jedná
o zbraslavský Klub aktivního stáří, Mezigenerační centrum Julie, Zdravotní
ústav Most k Domovu, Spolek Hurá na Výlet! sídlící v Chrudimi, Domov
pro seniory Vila Vančurova v Opavě či Hospic sv. Kleofáše v Třeboni.

Současná situace značným způsobem ztížila fungování ústavů a organizací
pro seniory. Jejich klienti jsou denně vystaveni zvýšenému zdravotnímu,
ale i psychickému riziku. Samota, zákaz vidět své nejbližší a nemožnost
objetí má nedozírné následky na mentální stav seniorů. Zaměstnanci
daných organizací jsou rovněž pod neustálým tlakem a jejich péče
o seniory je velmi nedoceněná. Patří jim tedy velké díky a pocta.

Příští rok bude s velkou pravděpodobností opět plný nejistot. Ozbrojme
se tedy silnou vůlí a trpělivostí. Přeji vám vše dobré a doufám,
že se ve zdraví brzy sejdeme.

Srdečně,

Emily Curryová
---------
Nadační fond Josefa Nováka
Vodičkova 699/30, 110 00, Praha 1
www.nfjosefanovaka.cz