. . .

NÁVŠTĚVY DIVADLA

Říjen  2017

V rámci projektu „Bohatým společenským životem chtějí žít i senioři“ zařizuje Nadační fond Josefa Nováka pravidelné návštěvy vybraných divadelních představení v pražském Divadle ABC. Členi Klubu aktivního stáří (KLAS) tak mají možnost shlédnout mnoho výtečných her a kulturně si tak zpestřit svůj týden. Podpora návštěvy divadla bude trvat nadále až dokonce divadelní sezony.