. . .
  • Praha - Zbraslav

Tvořivá odpoledne a pomůcky pro enkaustiku

V rámci toho projektu byla podpořena a stále jsou podporována pravidelná setkání seniorů, při kterých vznikají nádherné výtvory. Senioři v rámci svých setkání vytváří vánoční věnce, malují krastice, ručně vyrábějí mýdla, malují na hedvábí a například také háčkují.

Mimo těchto známých výtvarných technik projevili v loňském roce senioři přání, že by rádi vyzkoušeli méně známou techniku jménem enkaustika. Pod názvem enkaustika se skrývá stará výtvarná technika malování horkým voskem. Protože se jedná v porovnání s ostatními výtvarnými technikami o něco dražší techniku. Byl nadačním fondem finančně podpořen nákup veškerého vybavení, tak by se senioři mohli malbě voskem věnovat.