. . .

V. ročník charitativního turnaje Nadačního fondu Josefa Nováka

Dne 3. srpna byl uspořádán v rámci Nadačního fondu Josefa Nováka charitativní turnaj na podporu seniorů. Akce se zúčastnilo 25 hráčů a výtěžek z turnaje činil krásných 28.500 Kč. Účastí na golfovém turnaji se tak podpořil projekt pro seniory v Lipencích. Jedná se o jednodenní výlet autobusem z Prahy-Lipenců za památkami Kutné Hory. Zájezd je určen pro lipenecké seniory (65+) a uspořádá se 4. září 2019. 45 seniorů mimo jiné společně navštíví např. Chrám sv. Barbory (UNESCO), katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a kostel Všech svatých (kostnice) v Sedlci. Celodenní výlet zahrnuje společnou dopravu, průvodce, oběd a občerstvení a vstupy na daná místa.
Vývoj a uskutečnění daných projektů můžete sledovat na stránkách www.nfjosefanovaka.cz nebo na Facebooku (@NFJosefaNovaka).

Jednotliví vítězové turnaje:
Kategorie na rány
1. místo Marek Růžička
2. místo Basile Dalberto
3. místo Hanuš Weisl

Kategorie na stableford
1. místo Tomáš Polák
2. místo Karel Dvořák
3. místo Basile Dalberto

Nearest to the pin
Tomáš Polák

Longest drive muži/ženy
Peter Babčák/Šarka Reischlová

Celkové výsledky z turnaje naleznete zde.

Vážení přátelé a podporovatelé,

Věřím a pevně doufám, že tento dopis čtete ve zdraví a míru.
Bilancování roku 2020 bude tentokrát pro většinu z nás zcela odlišné
od let předchozích. Blíží se konec velmi netradičního roku, který naší
společnosti mnoho vzal i dal. Vzal nám především velkou dávku životní
jistoty, od té ekonomické, pracovní až po fyzické a psychické. Plánování
jakýchkoliv aktivit je plné otazníků a pochyb. Nelze se spolehnout
na budoucí vyhlídky. Na druhou stranu nás však stávající rok mnohé naučil:
bez vzájemné výpomoci, tolerance a respektu k druhým se nelze obejít.
Dal nám tedy naději k tomu, abychom se naučili solidaritě, laskavosti
a vděčnosti.

Děkuji vám za náklonnost a podporu, kterou jste Nadačnímu fondu Josefa
Nováka
v roce 2020 věnovali. Děkuji účastníkům golfového turnaje
pořádaného na Golf resortu Konopiště dne 16. června. I přes velmi
nepříznivé počasí jste dorazili a podpořili tak dobrou věc. Děkuji všem
dárcům a sponzorům, kteří fond obdarovali i v této finančně náročné
době. Děkuji všem dobrým duším, které fondu nezištně pomohli. Společnými
silami se nám podařilo podpořit několik dobročinných organizací,
jak na Zbraslavi, tak i na dalších místech republiky. Jmenovitě se jedná
o zbraslavský Klub aktivního stáří, Mezigenerační centrum Julie, Zdravotní
ústav Most k Domovu, Spolek Hurá na Výlet! sídlící v Chrudimi, Domov
pro seniory Vila Vančurova v Opavě či Hospic sv. Kleofáše v Třeboni.

Současná situace značným způsobem ztížila fungování ústavů a organizací
pro seniory. Jejich klienti jsou denně vystaveni zvýšenému zdravotnímu,
ale i psychickému riziku. Samota, zákaz vidět své nejbližší a nemožnost
objetí má nedozírné následky na mentální stav seniorů. Zaměstnanci
daných organizací jsou rovněž pod neustálým tlakem a jejich péče
o seniory je velmi nedoceněná. Patří jim tedy velké díky a pocta.

Příští rok bude s velkou pravděpodobností opět plný nejistot. Ozbrojme
se tedy silnou vůlí a trpělivostí. Přeji vám vše dobré a doufám,
že se ve zdraví brzy sejdeme.

Srdečně,

Emily Curryová
---------
Nadační fond Josefa Nováka
Vodičkova 699/30, 110 00, Praha 1
www.nfjosefanovaka.cz