. . .
  • Praha Zbraslav

Vánoce pro seniory

Tento projekt je možné pro rok 2017 považovat za uzavřený, ale již dnes můžeme myslet na vánoční svátky, které nás čekají v roce 2018. V rámci toho projektu se podařilo udělat radost mnohým seniorům a připravit několik nezapomenutelných setkání.

Skrze zbraslavskou organizaci sdružující zbraslavské seniory uskutečnil Klub aktivního stáří (KLAS) Nadační fond Josefa Nováka finančně nebo věcně podpořil několik nádherných setkání či výlet do vánoční Prahy pro méně mobilní obyvatele Zbraslavi.  Všechny níže zmíněné setkání byly věcně podpořeny také partnery a sponzory Nadačního fondu Josefa Nováka, společnostmi LEROS a Ratio. Tímto oběma společnostem děkujeme a pevně věříme, že v roce 2018 bude možné opět obdobná setkání pro seniory uspořádat.

Jak jsme již pomohli?

SPOLEČENSKÉ DOPOLEDNE PRO SENIORY V DOMOVĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

22.11. 2017 organizoval zbraslavský Klub aktivního stáří (KLAS) v jídelně Domu s pečovatelskou službou na Zbraslavi společenské odpoledne pro obyvatele DsPs s hudbou, vystoupením dětí z MŠ,  občerstvením a tombolou pro 50 osob. Do tomboly vyrobily členky výtvarného kroužku KLASu ceny částečně i z materiálu zakoupeného díky sponzorskému daru Nadačního fondu Josefa Nováka. Firma Ratio a LEROS  prostřednictvím Nadačního fondu poskytla různé občerstvení a dary do tomboly pro seniory.

Před Mikulášem rozvezly pečovatelky mikulášské punčochy naplněné cukrovím z firmy Ratio a drobnými výrobky výtvarného kroužku seniorům, kteří jsou odkázáni na domácí  péči.

 

PROJÍŹĎKA VÁNOČNÍ PRAHOU

4.12.2017 Díky prostředkům získaných od Nadačního fondu Josefa Nováka uskutečnil Klub aktivního stáří (KLAS) projížďku po vánoční Praze pro seniory, kteří mají potíže s mobilitou a nemohou se sami do Prahy vydat. Celé akce se zúčastnilo 15 seniorů.

 

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ NA ZBRASLAVI

12.12. 2017 Klub aktivního stáří (KLAS) zorganizoval další povedenou akci. I tentokrát se prostřednictvím Nadačního fondu firma Ratio rozhodla připravit mnoho balíčku cukroví. Předvánoční setkání seniorů se uskutečnilo v sále v restauraci U přístavu na Zbraslavi. Tuto akci, které se ve finále zúčastnilo 120 lidí, financovala MÚ Zbraslav. Výtěžky tombol se využívají dále na potřeby KLASu.

Vážení přátelé a podporovatelé,

Věřím a pevně doufám, že tento dopis čtete ve zdraví a míru.
Bilancování roku 2020 bude tentokrát pro většinu z nás zcela odlišné
od let předchozích. Blíží se konec velmi netradičního roku, který naší
společnosti mnoho vzal i dal. Vzal nám především velkou dávku životní
jistoty, od té ekonomické, pracovní až po fyzické a psychické. Plánování
jakýchkoliv aktivit je plné otazníků a pochyb. Nelze se spolehnout
na budoucí vyhlídky. Na druhou stranu nás však stávající rok mnohé naučil:
bez vzájemné výpomoci, tolerance a respektu k druhým se nelze obejít.
Dal nám tedy naději k tomu, abychom se naučili solidaritě, laskavosti
a vděčnosti.

Děkuji vám za náklonnost a podporu, kterou jste Nadačnímu fondu Josefa
Nováka
v roce 2020 věnovali. Děkuji účastníkům golfového turnaje
pořádaného na Golf resortu Konopiště dne 16. června. I přes velmi
nepříznivé počasí jste dorazili a podpořili tak dobrou věc. Děkuji všem
dárcům a sponzorům, kteří fond obdarovali i v této finančně náročné
době. Děkuji všem dobrým duším, které fondu nezištně pomohli. Společnými
silami se nám podařilo podpořit několik dobročinných organizací,
jak na Zbraslavi, tak i na dalších místech republiky. Jmenovitě se jedná
o zbraslavský Klub aktivního stáří, Mezigenerační centrum Julie, Zdravotní
ústav Most k Domovu, Spolek Hurá na Výlet! sídlící v Chrudimi, Domov
pro seniory Vila Vančurova v Opavě či Hospic sv. Kleofáše v Třeboni.

Současná situace značným způsobem ztížila fungování ústavů a organizací
pro seniory. Jejich klienti jsou denně vystaveni zvýšenému zdravotnímu,
ale i psychickému riziku. Samota, zákaz vidět své nejbližší a nemožnost
objetí má nedozírné následky na mentální stav seniorů. Zaměstnanci
daných organizací jsou rovněž pod neustálým tlakem a jejich péče
o seniory je velmi nedoceněná. Patří jim tedy velké díky a pocta.

Příští rok bude s velkou pravděpodobností opět plný nejistot. Ozbrojme
se tedy silnou vůlí a trpělivostí. Přeji vám vše dobré a doufám,
že se ve zdraví brzy sejdeme.

Srdečně,

Emily Curryová
---------
Nadační fond Josefa Nováka
Vodičkova 699/30, 110 00, Praha 1
www.nfjosefanovaka.cz