. . .
  • Praha Zbraslav

Vánoce pro seniory

Tento projekt je možné pro rok 2017 považovat za uzavřený, ale již dnes můžeme myslet na vánoční svátky, které nás čekají v roce 2018. V rámci toho projektu se podařilo udělat radost mnohým seniorům a připravit několik nezapomenutelných setkání.

Skrze zbraslavskou organizaci sdružující zbraslavské seniory uskutečnil Klub aktivního stáří (KLAS) Nadační fond Josefa Nováka finančně nebo věcně podpořil několik nádherných setkání či výlet do vánoční Prahy pro méně mobilní obyvatele Zbraslavi.  Všechny níže zmíněné setkání byly věcně podpořeny také partnery a sponzory Nadačního fondu Josefa Nováka, společnostmi LEROS a Ratio. Tímto oběma společnostem děkujeme a pevně věříme, že v roce 2018 bude možné opět obdobná setkání pro seniory uspořádat.

Jak jsme již pomohli?

SPOLEČENSKÉ DOPOLEDNE PRO SENIORY V DOMOVĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

22.11. 2017 organizoval zbraslavský Klub aktivního stáří (KLAS) v jídelně Domu s pečovatelskou službou na Zbraslavi společenské odpoledne pro obyvatele DsPs s hudbou, vystoupením dětí z MŠ,  občerstvením a tombolou pro 50 osob. Do tomboly vyrobily členky výtvarného kroužku KLASu ceny částečně i z materiálu zakoupeného díky sponzorskému daru Nadačního fondu Josefa Nováka. Firma Ratio a LEROS  prostřednictvím Nadačního fondu poskytla různé občerstvení a dary do tomboly pro seniory.

Před Mikulášem rozvezly pečovatelky mikulášské punčochy naplněné cukrovím z firmy Ratio a drobnými výrobky výtvarného kroužku seniorům, kteří jsou odkázáni na domácí  péči.

 

PROJÍŹĎKA VÁNOČNÍ PRAHOU

4.12.2017 Díky prostředkům získaných od Nadačního fondu Josefa Nováka uskutečnil Klub aktivního stáří (KLAS) projížďku po vánoční Praze pro seniory, kteří mají potíže s mobilitou a nemohou se sami do Prahy vydat. Celé akce se zúčastnilo 15 seniorů.

 

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ NA ZBRASLAVI

12.12. 2017 Klub aktivního stáří (KLAS) zorganizoval další povedenou akci. I tentokrát se prostřednictvím Nadačního fondu firma Ratio rozhodla připravit mnoho balíčku cukroví. Předvánoční setkání seniorů se uskutečnilo v sále v restauraci U přístavu na Zbraslavi. Tuto akci, které se ve finále zúčastnilo 120 lidí, financovala MÚ Zbraslav. Výtěžky tombol se využívají dále na potřeby KLASu.