. . .

Benefiční koncert Eben trio

Vážení přátele,

rádi bychom dnes navázali na naše společné setkání, které proběhlo 20. června a navázalo tím na setkání uskutečněná již v loňském roce při příležitostech Benefičních koncertů Nadačního fondu Josefa Nováka, na nichž v červnu za klavírního doprovodu Václava Máchy zahrál nejvýznamnější český houslista současné doby Jaroslav Svěcený a v prosinci vystoupilo impozantní uskupení Prague Cello Quartet.

Dne 20. června v 19 hod se v prostorách Zámku Zbraslav uskutečnil benefiční koncert na podporu seniorů na Zbraslavi. Tentokrát se nám zde představilo Eben Trio, které patří mezi nejvýznamnější česká klavírní tria v České republice a zahraničí. Soubor nese ve svém názvu jméno významného českého skladatele a zároveň příbuzného jednoho z umělců, Petra Ebena. Členové ansámblu jsou klavíristka Terezie Fialová, houslista Roman Patočka a violoncellista Jiří Bárta. Trio koncertuje na nejprestižnějších světových pódiích jakými jsou Pařížské Audiotirum de Louvre, Mnichovský Gasteig, Kennedyho Centrum ve Washingtonu či Oriental Arts Center v Šanghai.

Stejně jako tomu bylo již při dřívějších koncertech, tak i protentokrát bylo 20% všech vstupenek věnováno zbraslavským seniorům a hostům Klubu aktivního stáří, Zdravotního ústavu Most k Domovu a mezigeneračního centra JULIE.

 

Eben Trio na Zámku Zbraslav

 

Vážení přátelé a podporovatelé,

Věřím a pevně doufám, že tento dopis čtete ve zdraví a míru.
Bilancování roku 2020 bude tentokrát pro většinu z nás zcela odlišné
od let předchozích. Blíží se konec velmi netradičního roku, který naší
společnosti mnoho vzal i dal. Vzal nám především velkou dávku životní
jistoty, od té ekonomické, pracovní až po fyzické a psychické. Plánování
jakýchkoliv aktivit je plné otazníků a pochyb. Nelze se spolehnout
na budoucí vyhlídky. Na druhou stranu nás však stávající rok mnohé naučil:
bez vzájemné výpomoci, tolerance a respektu k druhým se nelze obejít.
Dal nám tedy naději k tomu, abychom se naučili solidaritě, laskavosti
a vděčnosti.

Děkuji vám za náklonnost a podporu, kterou jste Nadačnímu fondu Josefa
Nováka
v roce 2020 věnovali. Děkuji účastníkům golfového turnaje
pořádaného na Golf resortu Konopiště dne 16. června. I přes velmi
nepříznivé počasí jste dorazili a podpořili tak dobrou věc. Děkuji všem
dárcům a sponzorům, kteří fond obdarovali i v této finančně náročné
době. Děkuji všem dobrým duším, které fondu nezištně pomohli. Společnými
silami se nám podařilo podpořit několik dobročinných organizací,
jak na Zbraslavi, tak i na dalších místech republiky. Jmenovitě se jedná
o zbraslavský Klub aktivního stáří, Mezigenerační centrum Julie, Zdravotní
ústav Most k Domovu, Spolek Hurá na Výlet! sídlící v Chrudimi, Domov
pro seniory Vila Vančurova v Opavě či Hospic sv. Kleofáše v Třeboni.

Současná situace značným způsobem ztížila fungování ústavů a organizací
pro seniory. Jejich klienti jsou denně vystaveni zvýšenému zdravotnímu,
ale i psychickému riziku. Samota, zákaz vidět své nejbližší a nemožnost
objetí má nedozírné následky na mentální stav seniorů. Zaměstnanci
daných organizací jsou rovněž pod neustálým tlakem a jejich péče
o seniory je velmi nedoceněná. Patří jim tedy velké díky a pocta.

Příští rok bude s velkou pravděpodobností opět plný nejistot. Ozbrojme
se tedy silnou vůlí a trpělivostí. Přeji vám vše dobré a doufám,
že se ve zdraví brzy sejdeme.

Srdečně,

Emily Curryová
---------
Nadační fond Josefa Nováka
Vodičkova 699/30, 110 00, Praha 1
www.nfjosefanovaka.cz