. . .

Podpořené projekty v roce 2020

 

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.                                    36.750,- Kč

  • příspěvek na koupi přenosného ultrazvuku

 

Díky Vašemu příspěvku jsme mohli pořídit přenosný ultrazvuk, který používáme k diagnostice nejčastěji onkologických pacientů v jejich domácím prostředí. Díky tomu pak pacienti v závěrečné fázi života nemusí absolvovat přesun do nemocnice, který by jim v tomto terminálním stádiu uškodil.

Velmi za tento příspěvek děkujeme, pomáhá zlepšit kvalitu života v jeho závěrečné fázi a lidem můžeme umožnit zemřít doma, což si přeje 80 % z nás.

Posíláme vřelé pozdravy všem v Nadaci J. Nováka!

Krásný den

Ing. Barbora Ušáková

PR a koordinátorka péče o dárce

www.kleofas.cz

 

Vila Vančurova o.p.s.                                                             5.000,- Kč

  • výlety a kulturní akce seniorů, nákup ochranných pomůcek

 

Spolek Hurá na Výlet!, Chrudim                                          10.000,- Kč

  • výlety a kulturní akce seniorů

V letošním roce navzdory trvající pandemické situace se spolku Hurá na Výlet! podařilo uspořádat několik výletů pro seniory z několika krajů. Díky podpoře Nadačního fondu Josefa Nováka bylo možné zaplatit obědy pro 80 seniorů. Pro seniory tyto výlety znamenají turistické, poznávací aktivity, spojené s osvětovou činností, podporující aktivní stárnutí. Zároveň tyto výlety napomáhají mezigeneračnímu sbližování. Našim posláním je nelítostný boj se samotou seniorů a snaha ji nahradit radostí, kamarády, poznáváním nových míst a objevováním krás života. Důchod nemá být časem stýskání, ale dosud neuskutečněných výletů a lidských poznání. Mockrát děkujeme za naše seniory, výlety si užili a těší se, až se s námi budou moci zase vypravit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicita na webové stránce spolku:

 

 

 

 

 

 

Most k domovu, z.ú.                                                              15.000,- Kč

  • nákup zdravotnického materiálu, batohů a tabletů

Asociace Samaritánů ČR, z.s.                                                5.000,- Kč

  • nákup zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek

 

Klub Aktivního Stáří Zbraslav                                               5.000,- Kč

  • vánoční dárky a občerstvení pro osamocené seniory

 

 

 

 

 

 

V jednom domě o.p.s.                                                           10.000,- Kč

  • příspěvek na fyzioterapie a rehabilitačního cvičení

 

 

 

 

  Tímto děkujeme všem dárcům, bez nichž bychom projekty nemohli realizovat.

 

2020

paní Martínková Zdena                                                          6.000,- Kč

pan Bielak Paul (Advanced Training s.r.o.)                         9.870,- Kč

pan Weisl David                                                                      2.000,- Kč

Ing. Filip Tobolka                                                                     10.000,- Kč

Rapasol CZ s.r.o.                                                                     5.000,- Kč

Kateřina a Karel Křivohlavý                                                   2.000,- Kč

výtěžek golfového turnaje                                                     28.000,- Kč