. . .

Vánoční benefiční koncert Prague Cello Quartet

Vánoční benefiční koncert Prague Cello Quartet

Dne 19. prosince v 19 hod se v prostorách Zámku Zbraslav uskutečnil „Vánoční benefiční koncert“ za účasti českého souboru čtyř mladých a talentovaných violoncellistů Prague Cello Quartet. Výtěžek benefičního koncertu, který se podařilo zcela vyprodat, jde na podporu „Vánoc zbraslavských seniorů“ pod záštitou Nadačního fondu Josefa Nováka.

V průběhu krásného zimního večera zazněly v Královském sále Zámku Zbraslav skladby jak od klasických skladatelů jako například Petra Iljiče Čajkovskij a Antonína Dvořáka, tak moderní pojetí skladeb od skupiny Coldplay či Queen. Skvěle hudební vystoupení bylo zpestřeno vtipným slovem skvělého Ivana Zemena.

20% všech vstupenek bylo věnováno zbraslavským seniorům a hostům Klubu aktivního stáří, Zdravotního ústavu Most k Domovu a mezigeneračního centra JULIE, tak jako tomu bylo již v červnu. Za výtěžek z koncertu, kterého se účastnilo více jak 250 diváků byly/budou realizovány tyto projekty:

  • Mezigenerační centrum JULIE oslovilo Zbraslavský hostinec a 20.12. se zde uskutečnil slavnostní vánoční oběd. Obědu předcházel asi půlhodinový sváteční koncert – dechový studentský kvartet.
  • Zdravotní ústav Most k Domovu připravil pro zbraslavské seniory dárkové balíčky. Balíčky obsahují poukázku do lékárny (možno použít i na doplatek chronické medikace), balení bylinného čaje, kalendář/diář na rok 2019, vánoční ozdobu, perník, cukrovinu a vánoční přání Mostu k domovu.
  • Klub aktivního stáří uspořádal tombolu pro seniory, s občerstvením a dárky pro seniory.
  • Dům s pečovatelskou službou plánuje výstavbu venkovního altánu pro své seniory.

Děkujeme za nezapomenutelný zážitek a vám všem, kteří jste svojí přítomností podpořili dobrou věc. Vážíme se vaší podpory a těšíme se na další setkání.

Prague Cello Quartet na Zámku Zbraslav

Vážení přátelé a podporovatelé,

Věřím a pevně doufám, že tento dopis čtete ve zdraví a míru.
Bilancování roku 2020 bude tentokrát pro většinu z nás zcela odlišné
od let předchozích. Blíží se konec velmi netradičního roku, který naší
společnosti mnoho vzal i dal. Vzal nám především velkou dávku životní
jistoty, od té ekonomické, pracovní až po fyzické a psychické. Plánování
jakýchkoliv aktivit je plné otazníků a pochyb. Nelze se spolehnout
na budoucí vyhlídky. Na druhou stranu nás však stávající rok mnohé naučil:
bez vzájemné výpomoci, tolerance a respektu k druhým se nelze obejít.
Dal nám tedy naději k tomu, abychom se naučili solidaritě, laskavosti
a vděčnosti.

Děkuji vám za náklonnost a podporu, kterou jste Nadačnímu fondu Josefa
Nováka
v roce 2020 věnovali. Děkuji účastníkům golfového turnaje
pořádaného na Golf resortu Konopiště dne 16. června. I přes velmi
nepříznivé počasí jste dorazili a podpořili tak dobrou věc. Děkuji všem
dárcům a sponzorům, kteří fond obdarovali i v této finančně náročné
době. Děkuji všem dobrým duším, které fondu nezištně pomohli. Společnými
silami se nám podařilo podpořit několik dobročinných organizací,
jak na Zbraslavi, tak i na dalších místech republiky. Jmenovitě se jedná
o zbraslavský Klub aktivního stáří, Mezigenerační centrum Julie, Zdravotní
ústav Most k Domovu, Spolek Hurá na Výlet! sídlící v Chrudimi, Domov
pro seniory Vila Vančurova v Opavě či Hospic sv. Kleofáše v Třeboni.

Současná situace značným způsobem ztížila fungování ústavů a organizací
pro seniory. Jejich klienti jsou denně vystaveni zvýšenému zdravotnímu,
ale i psychickému riziku. Samota, zákaz vidět své nejbližší a nemožnost
objetí má nedozírné následky na mentální stav seniorů. Zaměstnanci
daných organizací jsou rovněž pod neustálým tlakem a jejich péče
o seniory je velmi nedoceněná. Patří jim tedy velké díky a pocta.

Příští rok bude s velkou pravděpodobností opět plný nejistot. Ozbrojme
se tedy silnou vůlí a trpělivostí. Přeji vám vše dobré a doufám,
že se ve zdraví brzy sejdeme.

Srdečně,

Emily Curryová
---------
Nadační fond Josefa Nováka
Vodičkova 699/30, 110 00, Praha 1
www.nfjosefanovaka.cz