. . .

Vánoční benefiční koncert Prague Cello Quartet

Vážení přátele,

rádi bychom navázali na naše společné setkání z 16.6.2018 při příležitosti benefičního koncertu Nadačního fondu Josefa Nováka, na němž za klavírního doprovodu Václava Máchy zahrál nejvýznamnější český houslista současné doby Jaroslav Svěcený. Díky tomuto setkání bylo možné finančně podpořit Zdravotní ústav Most k domu. Více informací o finální podpoře naleznete zde.

Srdečně Vás tímto zveme na druhý benefiční koncert pořádaný Nadačním fondem Josefa Nováka na podporu zbraslavských seniorů.

Dne 19. prosince v 19 hod se v prostorách Zámku Zbraslav uskuteční „Vánoční benefiční koncert“ za účasti českého souboru čtyř mladých a talentovaných violoncellistů Prague Cello Quartet. Výtěžek benefičního koncertu půjde na podporu Vánoc zbraslavských seniorů pod záštitou Nadačního fondu Josefa Nováka.

20% všech vstupenek bude věnováno zbraslavským seniorům a hostům Klubu aktivního stáří, Zdravotního ústavu Most k Domovu a mezigeneračního centra JULIE, tak jako tomu bylo již v červnu.

Přijďte společně s námi podpořit dobrý skutek a zároveň se pokochat hudebním uměním!

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás,

 

Vstupenky na Vánoční benefiční koncert na Zámku Zbraslav jsou již zcela vyprodány, děkujeme za pochopení.

Prague Cello Quartet na Zámku Zbraslav